Tiffy Set - White Gold Pendant

SGD 89.90

Tiffy Set - Blue Pendant

SGD 89.90

SweetHeart Pendant Set

SGD 49.90

Sweet Love Pendant Set

SGD 49.90

Squarish Pendant Set

SGD 49.90

Spiral Pendant Set

SGD 89.90

Princess Pendant Set

SGD 89.90

Petite Heart Pendant Set

SGD 49.90

Pauline Pendant Set

SGD 49.90

Paris Set - White Gold Pendant

SGD 49.90

Paris Set - Rose Gold Pendant

SGD 49.90

Moon Pendant Set

SGD 49.90

Majestic Pearl Pendant Set

SGD 49.90

Majestic Paul Pendant Set

SGD 49.90

Luxx Pendant Set

SGD 49.90

Wing Pendant

SGD41.90
SGD 23.90

Wavvy Pendant

SGD69.90
SGD 39.90

Veron Pendant

SGD41.90
SGD 23.90

Twinkle Round Pendant‏

SGD69.90
SGD 39.90

Twinkle Lynn Pendant‏

SGD69.90
SGD 39.90

Twinkle Lovely Pendant‏

SGD69.90
SGD 39.90

Twinkle Heart Pendant‏

SGD69.90
SGD 39.90

Twilight Pendant - Gold

SGD55.90
SGD 29.90

Twilight Pendant - Blue

SGD55.90
SGD 29.90

Trust Pendant

SGD69.90
SGD 39.90

True Love Pendant

SGD41.90
SGD 23.90

Secret Love Pendant

SGD41.90
SGD 23.90

Royal Pendant - Dark Blue

SGD41.90
SGD 23.90